Čo robíme

  • Marketing

Marketingové plánovanie, stanovenie cieľového publika, komunikačná stratégia, komunikačný mix, rozpočet a plánovanie, ciele kampane, procesy, nástroje, realizácia komunikačnej kampane, reklamné texty (články), kúpa mediálneho priestoru, výroba a tlač propagačných materiálov, kontroly kampane, efektivita…

  • PR

PR kampane (on-line/off-line), tvorba PR textov, šitie textov pre potreby médií – ako redaktor, zvyšovanie povedomia značky na verejnosti, získavanie priestoru pre značku na verejnosti, v médiách.

  • Články, rozhovory, editácia textov

Tvorba a editovanie článkov rôzneho druhu. Rozhovory s osobnosťami pre médiá i pre spoločnosti. Copywriting, CEO optimalizácia textov

  • Social Media

Content a úplná administrácia a reporty sociálnych sietí Facebook a Instagram.

  • Tlačové konferencie a eventy

Návrhy, rozpočet, príprava, priebeh a efektivita eventov, tlačových podujatí. Kompletná organizácia pomocou osvedčených subdodávateľov.

  • Fotografovanie a video

Fotografovanie podujatí, produktov, nakrúcanie krátkych videí, editácia videa.

  • Monitoring médií

Report a printscreeny výstupov v médiách.

 

PR pic