Hodnota a garancia

Pretože o Vašich peniazoch rozhodujete Vy – ak dôjde k rozviazaniu pracovného pomeru počas garančnej doby, ponúkneme Vám ďalšieho vhodného uchádzača bezplatne.

Máme vyšší štandard GARANCIE – minimálne štyri mesiace na pracovníka. Na top pozície je možné špecifikovať garanciu podľa individuálnej dohody.

Žiadne platby vopred – pri výberovom konaní nevyžadujeme žiadne platby vopred. Platíte len za vybraných kandidátov v deň ich nástupu do zamestnania. Pri špeciálnych projektoch sa dohodnú podmienky individuálne.

Zvýhodnené ceny – pri náboroch viacerých uchádzačov naraz, opakovaných náboroch počas roka, alebo pri využití balíka služieb je možné dohodnúť ešte výhodnejšie podmienky.