Executive Search

PRIAME OSLOVENIE KANDIDÁTOV

Najefektívnejšia metóda vyhľadávania kandidátov na pozície top, vyššieho a stredného manažmentu, ako aj na pozície špecialistov.

Pri tejto metóde sa opierame o dôkladnú analýzu trhu, diskrétne oslovovanie kandidátov, preskúmanie a vyhodnotenie odborných a osobnostných profilov ako aj o vlastné odborné vedomosti a skúsenosti.
Pre svojich klientov sme nielen sprostredkovateľmi kandidátov, ale aj partnermi pre poskytovanie poradenstva, ktoré môže zásadným spôsobom ovplyvniť fungovanie danej spoločnosti. Kandidátom pomáhame pri usmerňovaní ich kariéry v súlade s ich schopnosťami a ambíciami.