Naše služby

HR

Business dealProsperita každej firmy zavisí vždy od kvalitných zamestnancov, ktorí ovplyvňujú jej smerovanie. Je preto nesmierne dôležité pracovať s ľuďmi, na ktorých sa môžete spoľahnúť po stránke odbornej ako aj po stránke ľudskej. Našim poslaním je prezentovať Vám kvalifikovaných pracovníkov pre pozície vrcholového a stredného manažmentu, ako aj skúsených obchodných reprezentatov a špecialistov. Nájdeme Vám kandidátov s manažérskymi, komunikačnými a technickými schopnosťami ako aj jazykovými znalosťami, ktorí v plnej miere splnia Vaše očakávania.

Na začiatku každého projektu je pochopenie potrieb zamestnávateľa – analýzy požiadaviek na konkrétne pracovné miesto a vytvorenie profilu ideálneho uchádzača. Na základe takejto špecifikácie určíme spôsob náboru, charakter štruktúry pohovorov, mieru a spôsoby testovania.

Ponúkame Vám niekoľko osvedčených metód vyhľadávania kandidátov:

Executive Search (Priame Oslovenie Kandidátov)

Recruiting (Vyhľadávanie A Výber)

Assessment Centrum (Hodnotiace Centrum)

Psychodiagnostika