Naše hodnoty Tlač
Prečo práve Human centeR ?

Human centeR tvorí tím anglicky a nemecky hovoriacich poradcov, ktorí sú Vám
k dispozícii pri hľadaní Vašich potenciálnych zamestnancov.

Spoľahlivosť - profesionalita, precíznosť a rešpektovanie dohôd - to sú základy našej spolupráce s klientom.

O Vašich peniazoch rozhodujete Vy - ak dôjde k rozviazaniu pracovného pomeru počas garančnej doby, ponúkneme Vám ďalšieho vhodného uchádzača bezplatne.

Garancia - máme vyšší štandard, ktorým je minimálne 4 mesačná garancia na pracovníka. Na top pozície je možné špecifikovať garanciu podľa individuálnej dohody.

Žiadne platby vopred - pri výberovom konaní nevyžadujeme žiadne platby vopred. Platíte len za vybraných kandidátov v deň ich nástupu do zamestnania.
Pri špeciálnych projektoch sa dohodnú podmienky individuálne.

Zvýhodnené ceny - pri náboroch viacerých uchádzačov naraz, opakovaných náboroch počas roka, alebo pri využití balíka služieb je možné dohodnúť ešte výhodnejšie podmienky.
 

© WEBCENTRUM design